Ogłoszenia na XVII Niedzielę zwykłą 2019 r.

 1. Dziękuję :
 • za dar spotkania przy figurze Matki Bożej i przyjęcie szkaplerza
 • pani Basi Szewczyk  i Marzenie Salamon za przyjęcie z wielką gościnnością w imieniu naszej wspólnoty pielgrzymów idących do Częstochowy
 1. Za dbanie w tym tygodniu o nasz kościół dziękuję w imieniu naszej wspólnoty Grupie Drugiej
 2. Msze święte wieczorne o 20.00
 3. W tym tygodniu pierwszy piątek miesiąca.

Pewnie każdy słyszał o tradycji pierwszych piątków miesiąca, ale mało kto wie, skąd de facto się wzięły. Przytaczamy najważniejsze fakty.

Pierwszy piątek miesiąca – już sam fakt jego wyodrębnienia zwraca naszą uwagę, że jest to dzień szczególny. Wydaję mi się jednak, że wiedza, jaką posiadamy na temat jego wyjątkowości jest nikła, a czasem niekiedy żadna bądź mijająca się z rzeczywistym celem celebracji tego dnia. A skoro nie jesteśmy w pełni świadomi, dlaczego bierzemy udział w pierwszopiątkowej Eucharystii i co zapoczątkowało ten zwyczaj, nie wypełniamy całkowicie poleceń Jezusa.

Tradycja pierwszego piątku jest o tyle ważna, że nie została ona ustanowiona po prostu przez władze Kościelne, ale została nam dana przez samego Chrystusa. Miało to miejsce podczas objawień, jakich doświadczyła francuska zakonnica, święta Małgorzata Maria Alacoque, podczas adoracji Świętego Sakramentu w klasztornej kaplicy. W czasie tych kilku spotkań Jezus odsłonił przed młodą kobietą swoje gorejące miłością serce i za jej pośrednictwem przekazał tę miłość wszystkim ludziom, gdyż, jak sam zaznaczył, nie mógł dłużej powstrzymać w sobie jej płomieni. Jak wspominała zakonnica, jego okaleczone serce otoczone było wówczas koroną cierniową zwieńczoną krzyżem, a z rany bił blask. Zlecił świętej, aby szerzyła wśród swych sióstr i braci wiarę w Niego oraz ogrom łask i miłosierdzia płynących dla nich z Jego serca, niezbędnych do Odkupienia, zaznaczając, że to dla ludzi jedyny ratunek.

Objawienia miały ponadto charakter osobistego wyznania, podczas nich Chrystus powiedział Małgorzacie, że każdego dnia znosi udręki spowodowane niewdzięcznością ludzi, która jest cięższa do zniesienia, niż wszystkie cierpienia jakich doświadczył podczas życia na ziemi. Polecił jej, aby przynajmniej ona zadośćuczyniła mu za grzechy wszystkich ludzi, które tak ciężko mu znieść. Właśnie wtedy nakazał jej przystępować do Komunii Świętej najczęściej, jak będzie mogła, szczególnie w każdy pierwszy piątek miesiąca, a w każdą noc poprzedzającą ten dzień uczestniczyła przez godzinę w szczególnej adoracji. Objawienia te zapoczątkowały również tradycję dziewięciu pierwszych piątków, w których pełne uczestnictwo otwiera nam drogę do łaski pokuty i zbawienia.

Ostatnim nakazem Chrystusa było ustanowienie nabożeństwa ku czci Jego Serca w pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała, ze szczególnym uwzględnieniem przystępowania w tym dniu do Komunii Świętej. Udział w tej Eucharystii jest formą zadośćuczynienia za wszelkie obrazy, jakich Jezus od nas doznaje.
To krótkie przypomnienie historii Jezusowych Objawień pozwala nam zrozumieć istotę pierwszych piątków miesiąca, ich wyjątkowości oraz niezwykłej wagi. Uczestnictwo w nich jest formą pokuty, dzięki nim możemy odkupić swoje winy, zadośćuczynić Jezusowi oraz dostąpić łaski zbawienia.

Niestety, znaczenie tego dnia bywa często wypaczone, nie skupiamy się w nim głównie na Eucharystii, ale kładziemy nacisk zwłaszcza na pierwszopiątkową spowiedź. Takie przesunięcie punktu ważności może wynikać bezpośrednio z myślenia o konieczności czystości serca podczas przyjmowania ciała Chrystusa pod postacią chleba. Abyśmy mogli uczynić to godnie, potrzebny jest nam sakrament pojednania. Problem w tym, że zdarza się, iż pierwszy piątek tylko na nim kończymy, a idea, jaka temu dniu przyświeca, oparta jest jednak na przystąpieniu do Komunii Świętej. To właśnie pełny udział w Mszy Świętej pozwala nam na dostąpienie łask, jakich udziela nam Chrystus. Dzięki spowiedzi świętej przybliżamy się do Boga, ale to właśnie Eucharystia tę więź umacnia.

Musimy umieć spojrzeć na celebrowanie pierwszych piątków miesiąca jak na wyjątkowy dar, jaki otrzymaliśmy od samego Jezusa. Mimo cierpień, jakich od nas doświadcza, dalej darzy nas bezgraniczną miłością. Gest, jaki w naszą stronę wykonuje Chrystus, jest niezwykłym aktem miłosierdzia, dowodem prawdziwej, nieskończonej miłości. Nie rezygnuje z nas, nie wątpi, ale zaprasza do siebie, daje szansę na poprawę. Zauważmy, że to On sam wyciąga do nas rękę, choć to przecież my zawiniliśmy, odsłania przed nami zranione serce i nawołuje do poprawy, pierwszy dąży do pojednania, bo pragnie dla nas naszego zbawienia.

Oprócz obietnicy łaski zbawienia, gdy spełnimy polecenia Jezusa, złożył jeszcze przyrzeczenia, które rozproszone w zapiskach świętej Małgorzaty Marii, zostały zebrane i do dziś istnieją w formie tzw. 12 obietnic Jezusa:

 1. Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie.
 2. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.
 3. Będę ich pocieszał we wszystkich ich strapieniach.
 4. Będę ich bezpieczną ucieczką za życia, a szczególnie przy śmierci.
 5. Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich przedsięwzięcia.
 6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia.
 7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
 8. Dusze gorliwe dojdą szybko do wysokiej doskonałości.
 9. Błogosławić będę domy, w których obraz mego Serca będzie umieszczony i czczony.
 10. Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych.
 11. Imiona tych, co rozszerzać będą to nabożeństwo, będą zapisane w mym Sercu i na zawsze w Nim pozostaną.
 12. Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca mojego, że wszechmocna miłość moja udzieli tym wszystkim, którzy komunikować będą w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu, łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski mojej ani bez sakramentów i że Serce moje stanie się dla nich bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci.

Nie bójmy się zawierzyć Jezusowi tak, jak uczyniła to święta Małgorzata Maria i podążajmy za jej słowami: “We wszystkim co czynisz łącz się z Najświętszym Sercem naszego Pana Jezusa Chrystusa – na początku, by wykazać się chęcią służenia Mu, na końcu dla zadośćuczynienia.”

Magdalena Syrda – studentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego

 1. Spowiedź w pierwszy piątek od 9.00 do 10.00 i od 19.00 do 19.55. Komunia św. co pół godziny.
 2. W pierwszą sobotę od 9.00 odwiedzę chorych. Zapisy w zakrystii. Wieczorem nabożeństwo pierwszej soboty.
 3. Wieczorem w sobotę rozpocznie się w naszej wspólnocie całonocne czuwanie do 18.00 w niedzielę.
 4. Na naszej parafialnej stronie internetowej parafia.pobierowo, można pobrać czytania na każdy dzień.
 5. W tym tygodniu wspominamy :
 • w poniedziałek – św. Marty
 • w środę św. Ignacego Loyoli
 • w czwartek św. Alfonsa Marii Liguoriego

Ks. Stanisław

Intencje mszalne

Niedziela XVII zwykła 28 czerwca 2019 r.

7.00  za pracujących w sezonie o…..

9.00 + pierwsza rocznica śmierci Józefa taty

11.00   za parafian

20.00  + Josef Notzola, Margarete Notzola, Zofia Gliniak, Jan Soboń

 Poniedziałek  29.07.2019 r.

20.00   Za pracowników jadłodajni Maryla

 Wtorek   30.07.2019 r.

20.00  Za syna Jacka o łaskę wiary , trzeźwość i pracę

Środa    31.07.2019 r.

20.00   +Mariola 

Czwartek   1.08.2019 r.

20.00  + Halina Tarasiuk 2 r. śm., Marian Tarasiuk 8 r. śm.

Piątek   2.08.2019 r.

20.00  4/9 Przebłagalna w intencji rodziców i brata

 Sobota 3.08.2019 r.

20.00  + Zygmunt Holy w 30 dzień po śmierci

Ogłoszenia na XVI Niedzielę zwykłą  2019 r.

 1. Dziękuję :

– panu Leszkowi za inicjatywę modlitewnej oktawy przed Matką Bożą Szkaplerzną

– panu Andrzejowi i Sławkowi za naprawę i unowocześnianie mechanizmów dzwonów

 1. Za dbanie w tym tygodniu o nasz kościół dziękuję w imieniu naszej wspólnoty Grupie Pierwszej
 2. Trwamy w oktawie przygotowania do przyjęcia szkaplerza w naszej wspólnocie. Zapraszam pragnących przyjąć szkaplerz we wtorek na Mszę św. o 20.00
 3. W czwartek zapraszamy na pielgrzymkę z Pustkowa do …… Częstochowy. Wyjście spod Krzyża Nadziei w Pustkowie o 9.00. O 10.00 jesteśmy w Pobierowie, o 12.00 Msza święta w Łukęcinie i dalej do Kamienia.
 4. W czwartek chcemy w naszej wspólnocie uczestniczyć w Akcji ogólnopolskiej św. Krzysztof – 1 grosz za 1 kilometr szczęśliwej jazdy na środki transportu  dla misjonarzy.  Zapraszamy po błogosławieństwo kierowców i po święcenie pojazdów. Za tydzień w niedzielę po każdej Mszy św. powtórzymy obrzęd błogosławieństwa i poświęcenia
 5. Msze święte wieczorne o 20.00
 6. Na naszej parafialnej stronie internetowej parafia.pobierowo, można pobrać czytania na każdy dzień.
 7. W tym tygodniu wspominamy:
 • w poniedziałek – św. Marii Magdaleny
 • we wtorek – święto Brygidy , Zakonnicy patronki Europy
 • w środę wspomnienie św. Kingi dziewicy
 • w czwartek święto Jakuba Apostoła
 • w piątek wspomnienie świętych Joachima i Anny

————————————-

Św. Mario Magdaleno, Święta Brygido, św. Kingo, św. Jakubie, św. Krzysztofie, św. Joachimie i Anno

Ks. Stanisław

Intencje mszalne

Niedziela XVI zwykła 21 czerwca 2019 r.

7.00  za znane Bogu małżeństwo o powrót na drogę do Boga

9.00 + Maria Mędrala ( 2 r. śm.)

11.00   za parafian

20.00  + Za zmarłych z rodziny Dudziaków

 Poniedziałek  22.07.2019 r.

20.00   +Marianna od bratowej Kazimiery Polowczyk z mężem

 Wtorek   23.07.2019 r.

20.00  w 30 dzień po śmierci Grażyny Nejman

 Środa    24.07.2019 r.

20.00   w 21 rocznicę ślubu Piotra i Izabeli

 Czwartek   25.07.2019 r.

20.00  O opiekę i zdrowie dla rodziny Podsiadłych, Pawlik i Skrzypczak

Piątek   26.07.2019 r.

20.00  w pewnej intencji Bogu wiadomej

 Sobota 27.07.2019 r.

20.00  + Henryk i zm. r. Bachorz i Tomickich

Ogłoszenia na XV niedzielę zwykłą

 1. Dziękuję :
 • za pomysły, które podsuwacie jak upiększyć otoczenie naszego kościoła (poprawiliśmy schody, pomalowaliśmy ogrodzenie, wyrównaliśmy ścieżki).
 • panu Przemkowi za rozpoczęcie prac ocieplenia budynku domu parafialnego, naprawę dachu, żeby nam nie odfrunął.
 • paniom za piękne kompozycje kwiatowe przed zakrystią
 • panu Andrzejowi i Sławkowi za podjęcie  tematu naprawy dzwonów
 • za piękne kwiaty dla Matki Bożej
 1. Za dbanie w tym tygodniu o nasz kościół dziękuję w imieniu naszej wspólnoty Grupie Szóstej.
 2. Msze święte wieczorne o 20.00
 3. Na naszej parafialnej stronie internetowej parafia.pobierowo,pl, można pobrać czytania na każdy dzień.
 4. W tym tygodniu wspominamy :

– w poniedziałek – św. Bonawentura

– we wtorek Najśw. Maryi Panny z Góry Karmel

—————————————

Proszę dbajcie o swoje ciało, ducha i duszę.

Ks. Stanisław

Intencje mszalne

Niedziela XV zwykła 14 czerwca 2019 r.
7.00 o siły dla pracujących w sezonie
9.00 +Michał Kuty – 11 r. śm. i za ++ rodziców Marię i Kazimierza Jędrzejak
11.00 za parafian
20.00 + Danuta Kociubińska od siostry z rodziną
Poniedziałek 15.07.2019 r.
20.00 +Agata Budzyńska 15 r. śm.

Wtorek 16.07.2019 r.
20.00 dziękczynna za wszelkie łaski dla Mari

Środa 17.07.2019 r.
20.00 +Barbara Kędzior, Halina Zając, Honorata Proczak, Agnieszka Adamus

Czwartek 18.07.2019 r.
20.00 o uzdrowienie małżeństwa Pawła i Aleksandry

Piątek 19.07.2019 r.
20.00 dziękczynna za Renatę i Waldemara
Sobota 20.07.2019 r.
20.00 + Jan od przyjaciół z Dąbrowy Górniczej

Ogłoszenia na XIV Niedzielę zwykłą 2019 r.

1. Dziękuję za to:
–  że JESTEŚCIE kiedy jest pięknie i kiedy jest trudno.
2. Za dbanie w tym tygodniu o nasz kościół dziękuję w imieniu
naszej wspólnoty Grupie Piątej.
3. Msze święte wieczorne o 20.00
4. „Stowarzyszenie Kresy Wschodnie Dziedzictwo i Pamięć
oraz Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Wschodnich
w Szczecinie zapraszają do modlitwy i oddania hołdu
ofiarom rzezi na Wołyniu i Kresach Wschodnich w 76.
rocznicę tego ludobójstwa. Obchody upamiętniające to
wydarzenie odbędą się 10 i 11 lipca br. w Szczecinie.
W środę, 10 lipca, odbędzie się Msza Święta w Bazylice
Archikatedralnej o godz. 18.00, a w czwartek, 11 lipca,
będzie miała miejsce modlitwa o godz. 12.00 przy Krzyżu
Wołyńskim na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.”
5. „W miesiącu lipcu wyruszy z terenu naszej Archidiecezji
jubileuszowa XXXV Szczecińska Piesza Pielgrzymka na
Jasną Górę. W tym roku grupy wyjdą z Pustkowa (25.07),
Świnoujścia (26.07), Kamienia Pomorskiego (26.07), Wolina
(27.07), Stepnicy, Polic (28.07, godz. 8.15), skąd pielgrzymi
przejdą przez centrum Szczecina (Warszewo, Niebuszewo,
Jasne Błonia, Śródmieście, Bazylika św. Jana Chrzciciela)
w kierunku Prawobrzeża. Uroczysta inauguracja pielgrzymki
odbędzie się 29 lipca, podczas Mszy Świętej o godz. 7.00 w
Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na os. Słonecznym w
Szczecinie. W kolejnych dniach pielgrzymi wyruszą ze
Stargardu, Choszczna, Bierzwnika, aby 13 sierpnia stanąć
u Stóp Jasnogórskiej Pani.
Informujemy także, że istnieje możliwość dołączenia na
pielgrzymi szlak nawet na jeden dzień w dowolnie
wybranym czasie, pielgrzymując tyle dni na ile pozwoli czas
i siły. Pełna informacja o pielgrzymce znajduje się na
plakacie, stronie internetowej www.szczecinska.pl a także na portalu społecznościowym
facebook.pl/szczecinskapielgrzymka.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w pieszym
pielgrzymowaniu.”

6. Na naszej parafialnej stronie internetowej
www.parafia.pobierowo,pl, można pobrać czytania na
każdy dzień.
7. W tym tygodniu wspominamy:
–  w poniedziałek – św. Jana Dukli
– w środę święto św. Benedykta opata patrona Europy

————————————–

Proszę pomódlcie się za mnie.

Ks. Stanisław

Intencje mszalne

Niedziela XIV zwykła 7 czerwca 2019 r.
7.00 o siły dla pracujących w sezonie
9.00 o Boże błogosławieństwo dla Józefa i Marii , Marka
Wełnowie
11.00 za parafian
20.00 + Wacław – 33 r. śm.
Poniedziałek 8.07.2019 r.
20.00 31 rocznica ślubu Marioli i Romualda, o wypełnienie woli Bożej w życiu naszych dzieci

Wtorek 9.07.2019 r.
20.00 + Bronisław

Środa 10.07.2019 r.
20.00 30 dni po śmierci Marianny Molskiej

Czwartek 11.07.2019 r.
20.00 + Marianna od r. Zduńskiej Woli

Piątek 12.07.2019 r.
20.00 w intencji zm. rodziców Janiny, Zygmunta, Kazimierza
Sobota 13.07.2019 r.
20.00 + Bronisław Sutor – 1 r. śm. od syna z rodziną