Ogłoszenia na Drugą niedzielę po Narodzeniu Pańskim

  1. Grupie Trzeciej za piękne  przygotowanie naszego kościoła  do liturgii serdecznie dziękuję w imieniu naszej wspólnoty.
  2. W czwartek – uroczystość Objawienie Pańskiego – Trzech Króli.

Poświęcenie złota, kadzidła i kredy.

Na znak, że przyjęliśmy wcielonego Syna Bożego, my katolicy oznaczamy drzwi naszych domów literami: „K+M+B 2022” lub „C+M+B 2022” .

Serdecznie zapraszam w ten dzień do rozśpiewania się  kolędami po Mszy św. o 11.00.   Mamy dla wszystkich korony (chyba,  że ktoś przyjdzie w swojej) i śpiewniki.

  1. Spotkanie Grupy medytacyjnej w czwartek o 18.45.
  2. Spotkanie kandydatów do bierzmowania za tydzień w niedzielę po Mszy św. o 11.00.
  3. Jeśli ktoś chciałby spotkać się kolędowo” w domu, na modlitwie, przy „herbacie” proszę zostawcie informację  w zakrystii na kartce z adresem i numerem telefonu.   W zależności  od ilości zgłoszeń od 10 stycznia przyszedłbym ulicami lub umówił się indywidualnie.
  4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i piątek miesiąca.

Chciałbym w tym Nowym Roku każdemu Parafinowi życzyć słowami Pisma św.: Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem.

————————————–

Ks. Stanisław