Ogłoszenia na Niedzielę III Wielkiego Postu 2020 r.

Serdecznie tą drogą pozdrawiam wszystkich. Dużo zdrowia. Jesteśmy z księdzem Zygmuntem na posterunku przed Panem Bogiem. Dbajcie o Siebie i o bliskich, bliźnich. Jeśli ktoś będzie z Was potrzebował pomocy, znacie telefon do parafii. Dziękuję za to, że usłyszałem  w tym tygodniu od Was, że gdybyśmy my kapłani potrzebowali pomocy możemy na nią liczyć.

Idziemy przez ten czas drogą wielkopostną, drogą krzyżową, która prowadzi ku zmartwychwstaniu.  Mam nadzieje, że i tak będzie z koronawirusem.

Każdego dnia o 12.00, kiedy  usłyszycie bijące dzwony zapraszam Was do wspólnej pobierowskiej modlitwy różańcowej w domu  lub  jeśli ktoś może przyjść w kościele przed Jezusem w Najświętszym Sakramencie. Pomódlmy się całym różańcem o oddalenie zarazy, o siły dla ratujących i o zdrowie.

Dodatkowa Msza święta w niedzielę o godzinie 7.00

  1. Za troskę w tym tygodniu o nasz kościół dziękuję w imieniu naszej wspólnoty Grupie Piątej.
  2. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątek o 18.00, a po niej Msza święta.
  3. Nabożeństwo Gorzkich Żali o 17.30 w każdą niedzielę Wielkiego Postu.
  4. W tym tygodniu: w czwartek Uroczystość św. Józefa.
  5. Zapowiedzi trzecie:

Dominik Majewski i Julia Łatwis proszą o naszą modlitwę.

 ————–

Boża Opatrzności – czuwaj nad nami!

Ks. Stanisław

 

DEKRET
o udzieleniu dyspensy
od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta
do dnia 29 marca 2020 r.

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację zagrożenia zdrowotnego w naszej Ojczyźnie, uwzględniając również zalecenia Rady Stałej KEP z dnia 12 marca br., na podstawie kan. 87 §1, w związku z kan. 1245 i 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam niniejszym dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta dla całej Archidiecezji, zgodnie z kryteriami ujętymi we wspomnianych zaleceniach Rady Stałej, z dodaniem jednak obowiązku pobożnego przeżycia Liturgii niedzielnej, transmitowanej regularnie dla chorych poprzez telewizję, radio lub Internet, a dla osób będących w dyspozycji duchowej (stan łaski uświęcającej lub szczery żal za grzechy, połączony z postanowieniem naprawy życia wg zasad wiary świętej) także z duchową Komunią świętą. Po tak przeżytej w domu Liturgii, proszę ponadto o modlitwę w intencjach Ojca Świętego Franciszka, Kościoła Powszechnego, oraz o pokój na świecie i w intencji naszej Ojczyzny (np. Ojcze nasz …, Zdrowaś Maryjo …, Któryś za nas … lub inną modlitwę z modlitewnika.

Całą wspólnotę Ludu Bożego nad Odrą i Bałtykiem ogarniam modlitwą w tym szczególnym czasie domowych rekolekcji i osobistych oraz rodzinnych modlitw.

Na duchowe owoce tego czasu i pogłębienie wiary udzielam błogosławieństwa.

/-/+ Arcybiskup Andrzej Dzięga   
Metropolita Szczecińsko-Kamieński

Szczecin, 13 marca 2020 roku

Niektóre transmisje Mszy świętych, dostępne w niedziele w środkach społecznego przekazu: o godz. 7.00 w TVP 1, o godz. 9.00 w Polskim Radiu – Program Pierwszy, o godz. 9.30 w Telewizji Trwam, o 13.00 w TV Polonia oraz transmisja internetowa na żywo z Jasnej Góry (http://jasnagora.pl/ lub przez https://episkopat.pl/)

Transmisja niedzielnej Mszy świętej z Bazyliki Katedralnej w Szczecinie jest dostępna na antenie Radia PLUS Szczecin 88,9MHz o godz. 12:00. Gorzkie Żale z Bazyliki Katedralnej będą transmitowane o godz. 17:15.