Ogłoszenia na Niedzielę IV Wielkiego Postu 2020 r.

„Nie lękaj się, tylko wierz”; te słowa Jezusa wypowiedziane do ojca
chorej dziewczynki, kieruje do Was Kochani w tych trudnych dniach.
Jesteśmy.
Czwarta niedziela Wielkiego Postu, to pierwsza niedziela wiosny.
Pszczoły u mojego taty w pasiece zaczęły przynosić
pyłek pokarm dla młodych pszczół. Mam nadzieję będzie dobry miód.
Przy domu parafialnym przyciąłem drzewa jabłoni. Będą jabłka.
Truskawki coraz większe. Już Was na nie w maju zapraszam.
Jesteśmy codziennie o 12.00 przed Jezusem Eucharystycznym na
różańcu, a na koniec śpiewamy:…od powietrza, głodu…..Wybaw nas
Panie.
Proszę trwajmy w tej modlitwie razem. Kochani rodzice,
dziadkowie o ile to możliwe, módlmy się razem z waszymi dziećmi i
wnukami .
Codziennie o 18.00 za nas sprawujemy Eucharystię.
Dziękuję za bardzo konkretną pomoc już udzieloną i za ręce i serce
gotowe do pomocy.

Dodatkowa Msza święta w niedzielę o godzinie 7.00
1. Za troskę w tym tygodniu o nasz kościół dziękuję w imieniu naszej
wspólnoty Grupie Szóstej.

2. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątek o 18.00, a po niej Msza
święta.
3. Nabożeństwo Gorzkich Żali o 17.30 w każdą niedzielę Wielkiego
Postu.
a. W tym tygodniu: we wtorek Narodowy Dzień Pamięci
Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką-
Narodowy Dzień Życia

:w środę Uroczystość Zwiastowania
Pańskiego- Dzień Świętości Życia

”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

Święci nasi Patronowie – módlcie się za nami!

Ks. Stanisław