Ogłoszenia na Niedzielę V Wielkiego Postu 2020 r.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Co słychać po tamtej stronie ekranu?

Tutaj na górce w Pobierowie pamiętamy i serdecznie pozdrawiamy.

Ks. Zygmunt czuje się dobrze.

Dziękuję za promyki dobroci z waszej strony.

Przesyłam kopie dekretu naszego Księdza Arcybiskupa o przeżywaniu Mszy świętej w czasie epidemii. Proszę przeczytajcie.

Dbajcie o siebie, abyśmy kiedy przyjdzie czas mogli się spotkać i tu i tam.

 

Jesteśmy codziennie o 12.00 przed Jezusem Eucharystycznym na różańcu, a na koniec śpiewamy:…od powietrza, głodu…..Wybaw nas Panie. Proszę trwajmy w tej modlitwie razem. Kochani rodzice, dziadkowie o ile to możliwe, módlmy się razem z waszymi dziećmi i wnukami .

Codziennie o 18.00  za nas sprawujemy Eucharystię.

A o 21.00 kiedy biją dzwony stańmy na chwilę i zaśpiewajmy- wypowiedzmy apel Jasnogórski: Maryjo Królowo Polski jestem przy Tobie pamiętam, czuwam!  i modlitwę Pod Twą Obronę.  Błogosławię Wam w tym czasie.

Dziękuję za bardzo konkretną pomoc już udzieloną i za ręce i serce gotowe do pomocy.

————————

  1. Dodatkowa Msza święta w niedzielę o godzinie 7.00
  2. Za troskę w tym tygodniu o nasz kościół z kamienia i żywy Kościół , dziękuję w imieniu naszej wspólnoty.
  3. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątek o 18.00, a po niej Msza święta.
  4. Nabożeństwo Gorzkich Żali o 17.30 w każdą niedzielę Wielkiego Postu.
  5. W zakrystii jest woda święcona i świece Caritas wielkanocne.
  6. W Niedzielę Palmową, czyli Męki Pańskiej, poświęcimy palmy  zgodnie z tradycją. Osoby, które chciałyby mieć poświęcone palmy, a nie będą osobiście obecne na Mszy Świętej, mogą wcześniej przekazać palmy (imiennie podpisane) do kościoła, aby zostały poświęcone podczas głównej Mszy Świętej, a później mogą je odebrać.
  7. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.
  8. w tym tygodniu: w czwartek 15 rocznica śmierci Jana Pawła II

Św. Janie Pawle II módl się za nami!

————————

Ks. Stanisław

 

Andrzej Dzięga Arcybiskup Metropolita Szczecińsko-Kamieński

DEKRET o udzieleniu dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta do dnia 19 kwietnia 2020 r. 

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację zagrożenia zdrowotnego w naszej Ojczyźnie, uwzględniając zaostrzenie norm sanitarnych wprowadzone przez władze państwowe jak równie aktualne wskazania Prezydium KEP z dnia 21 marca br., na podstawie kan. 87 §1, w związku z kan. 1245 i 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, do dnia 19 kwietnia br. udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta dla wszystkich wiernych Archidiecezji oraz przebywających na jej terenie, z dodaniem jednak obowiązku pobożnego przeżycia Liturgii niedzielnej, transmitowanej regularnie dla chorych poprzez telewizję, radio lub Internet, a dla osób będących w dyspozycji duchowej (stan łaski uświęcającej lub szczery żal za grzechy, połączony z postanowieniem naprawy życia wg zasad wiary świętej) także z duchową Komunią świętą. Po tak przeżytej w domu Liturgii, proszę ponadto o modlitwę w intencjach Ojca Świętego Franciszka, Kościoła Powszechnego, w intencjach chorych, personelu medycznego, służb państwowych i wolontariuszy pomagających w walce z epidemią oraz o ustanie pandemii (np. Ojcze nasz …, Zdrowaś Maryjo …, Któryś za nas … lub inną modlitwę z modlitewnika).

Całą wspólnotę Ludu Bożego nad Odrą i Bałtykiem ogarniam modlitwą w tym szczególnym czasie domowych rekolekcji i osobistych oraz rodzinnych modlitw.

Na duchowe owoce tego czasu i pogłębienie wiary udzielam błogosławieństwa.

Arcybiskup Metropolita Szczecińsko-Kamieński 

Kanclerz Kurii