Ogłoszenia na Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

1. Grupie II za przygotowanie i posprzątanie naszego kościoła
serdecznie dziękuję w imieniu naszej wspólnoty parafialnej.
2. W czwartek modlitwa medytacyjna po Mszy św. w domu
parafialnym.
3. W piątek zapraszam Was na Mszę św. za nasze Mamy. Proszę
napiszcie ich imiona na kartce i przed Mszą  świętą połóżcie ją
na ołtarzu.

4. Za tydzień Uroczystość Zesłania Ducha św.
5. 30 maja we wtorek sakrament bierzmowania przyjmie 9
naszych parafian. Jeśli możecie proszę bądźmy jako parafia
razem na tej Mszy św. za naszym biskupem i z bierzmowanymi.
6. Od poniedziałku do soboty w tym tygodniu o 18.00, w niedzielę o
17.30 trwamy wyśpiewaniu naszą miłość do Matki Bożej w
nabożeństwach majowych. Po nabożeństwie Msza św.

—————————————————-

Chrystus Zmartwychwstał!

Prawdziwie Zmartwychwstał!

Ks. Stanisław