Ogłoszenia na III niedzielę Wielkiego Postu

  1. Grupie Drugiej  za  piękne  przygotowanie naszego kościoła  do liturgii serdecznie dziękuję w imieniu naszej wspólnoty parafialnej.
  2. Dobrym ludziom za pomoc………….. Dziękuję
  3. W czwartek (24 marca) – Narodowy dzień Pamięci  Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Obchodzony jest w rocznicę tragicznej śmierci rodziny Ulmów zamordowanych wraz z ukrywanymi przez siebie Żydami za okazaną im pomoc.
  4. Tego dnia obchodzony jest też Dzień Pamięci i Modlitwy za Misjonarzy – Świadków Wiary i Męczenników. Jest to również dzień modlitwy i postu za misje.
  5. W piątek  – uroczystość Zwiastowania  Pańskiego. Obchodzony jako Dzień Świętości Życia.
  6. W piątek Droga Krzyżowa o 17.30. Po niej Msza św.
  7. W niedzielę  o 17.30  nabożeństwo Gorzkich Żali.

————————————————————————

Panie Boże wołamy o pokój !!!

…od powietrza, głodu, ognia i wojny – wybaw nas Panie!

Ks. Stanisław

 

„W piątek, 25 marca br., Ojciec Święty Franciszek dokona Aktu Poświęcenia

Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. W związku z tym zapraszamy

wszystkich do kościoła parafialnego na nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 17.30, zakończone odmówieniem Aktu Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu  Sercu Maryi, a także na Mszę Świętą o godz. 18.00 w intencji pokoju w Ukrainie  oraz w intencji nawrócenia Rosji.

 

Modlitwy te odbędą się w tym dniu także  w Katedrze, pod przewodnictwem Ks. Arcybiskupa Metropolity Andrzeja Dzięgi.

Również o godz. 17.00 rozpocznie się Droga Krzyżowa, zwieńczona odmówieniem,  w duchowej jedności z Ojcem Świętym, Aktu Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. A o godz. 18.00 w Bazylice Archikatedralnej odbędzie  się Msza Święta w intencji pokoju w Ukrainie oraz w intencji nawrócenia Rosji.”

„W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 25 marca, będziemy obchodzić Archidiecezjalny Dzień Świętości Życia. W tym dniu w kościele pw. św. Jana Ewangelisty, przy ul. Świętego Ducha w Szczecinie o godz. 18.00, będzie  sprawowana Msza Święta z podjęciem Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Po Mszy Świętej odbędzie się Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju  w Ukrainie i zakończenia wojny.”

„Pogrzeb Dzieci Utraconych odbędzie się 25 marca br. o godz. 9.00 przy Grobowcu Dzieci Utraconych na Cmentarzu Zachodnim, przy ul. Bronowickiej w Szczecinie. Do wzięcia udziału w ceremonii zapraszamy osoby dotknięte żałobą z powodu utraty dzieci przed narodzeniem, rodziców dzieci martwo urodzonych i wszystkich zainteresowanych.”