Ogłoszenia na Niedzielę 32 zwykłą

 1. Dziękuję w imieniu naszej wspólnoty parafialnej Grupie Trzeciej za piękne, piękne sprawne i tajemnicze przygotowanie naszego kościoła do liturgii niedzielnej.
 2. W środę w Narodowe Święto Niepodległości  zapraszam Was do modlitwy za naszą Ojczyznę. Msza św. o 9.00 i 11.00 (nie będzie o 18.00). Po 11.00 chcemy  w kościele wyśpiewać historię i miłość do naszej Ojczyzny w hymnach od Bogurodzicy do Jeszcze Polska…, a także podzielić się jabłecznikiem gryfickim  i rogalikami pobierowskimi.
 3. „Zapraszamy do udziału w modlitwie za Ojczyznę w 102. rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wojewódzkie obchody tego wydarzenia odbędą się w Pyrzycach, w parafii pw. św. Ottona, gdzie o godz. 11.30 zostanie  odprawiona Msza Święta w intencji Ojczyzny pod przewodnictwem Księdza  Arcybiskupa Metropolity Andrzeja Dzięgi. Ponadto w Szczecinie Msza Święta  w intencji Ojczyzny zostanie odprawiona w Bazylice Archikatedralnej o godz. 18.00 pod przewodnictwem Księdza Biskupa Henryka Wejmana.”
 4. W tym tygodniu:
 • w poniedziałek  święto rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
 • we wtorek wspomnienie św. Leona
 • w środę wspomnienie św. Marcina
 • w czwartek wspomnienie św. Jozafata
 • w piątek wspomnienie św. Benedykta, Jana Mateusza , Izaaka i Krystyna, Pierwszych Męczenników Polskich

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Dobry Jezu, a nasz Panie……..

Ks. Stanisław

 

——————————————————————

Przygotowanie do sakrament małżeństwa

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną Fundacja Donum Vitae, współpracująca z Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej Szczecińsko – Kamieńskiej, informuje o możliwości przygotowania do sakramentu małżeństwa w formie on-line. Pomimo takiej formy zapewniamy, że dokładamy starań aby kurs był przestrzenią na spotkanie i dialog. Wraz ze współpracującą z nami kadrą doradców życia rodzinnego i księży, dbamy o wysoki poziom merytoryczny i wyczerpujące omówienie zagadnień, które kurs obejmuje.

Już 17 listopada, we wtorek (godziny wieczorne), rozpocznie się najbliższy kurs dla narzeczonych.
Kolejny kurs rozpocznie się 22 stycznia 2021r.

Daty wszystkich kursów zaplanowanych na rok 2021 dostępne są na naszej stronie internetowej www.poradnia.donumvitae.pl, zapisy odbywają się poprzez formularz na stronie: http://poradnia.donumvitae.pl/zgloszenia-na-kurs/

Proponowany kurs dla narzeczonych, chociaż nie jest prowadzony przy żadnej parafii, a jego koordynatorem jest Fundacja Donum Vitae, posiada akredytację Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej. Każdy uczestnik kursu otrzyma świadectwo jego ukończenia. Szczegółowy harmonogram spotkań oraz informacje dotyczące uczestnictwa (zalogowania się) i udziału w spotkaniach on-line przekazane będą uczestnikom z odpowiednim wyprzedzeniem. Obowiązuje opłata za kurs.

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu: 882 024 488 lub e-mail: rejestracja@donumvitae.pl

Serdeczne Bóg zapłać za przekazanie informacji narzeczonym,

Jolanta Kamola
Fundacja Donum Vitae.
tel: 882 024 488

—————————————-

—————————————-

Czcigodni Księża,

przesyłam kolejną nowelizację rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, która została opublikowana 6 listopada br. w Dzienniku Ustaw RP pod pozycją 1972.

Zmieniony został m.in. § 28 dotyczący zgromadzeń organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych – w ust. 8 otrzymał brzmienie:

 • 28 ust. 8.

Zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się:

 

1) w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż:
a) 1 osoba na 15 m2 powierzchni – do dnia 29 listopada 2020 r.,
b) 1 osoba na 7 m2 powierzchni – od dnia 30 listopada 2020 r.
– oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że uczestnicy realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 27 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;
2) na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie i realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 27 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny.

—————————————————————

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej 

caritas

 1. Wieniawskiego 5, 71-142 Szczecin tel.: +48 91 487 49 05, fax: +48 91 487 33 24 e-mail: szczecin@caritas.pl, www.szczecin.caritas.pl

Szczecin, dnia 05.11.2020 r.

L.dz. Car- 1190-11-20

Przewielebny Księże,

W niedzielę 15 listopada 2020 obchodzić będziemy IV Światowy Dzień Ubogich pod hasłem „Wyciągnij rękę do ubogiego” (Syr 7, 32).

Papież Franciszek w orędziu przygotowującym nas do tego dnia napisał:

„…)Pandemia nadeszła nagle i zastała nas nieprzygotowanych, pozostawiając wielkie poczucie dezorientacji i niemocy. Wyciągnięta ręka w stronę ubogiego nie pojawiła się jednak znikąd i niespodziewanie. Ten gest zaświadcza raczej o tym, iż przygotowujemy się do rozpoznania ubogiego i do wsparcia go wtedy, gdy zacznie potrzebować pomocy. Nie improwizuje się narzędzi miłosierdzia. Konieczny jest codzienny trening, który rozpoczyna się od świadomości tego, jak bardzo my sami, jako pierwsi, potrzebujemy wyciągniętej ręki w naszą stronę.” 

Wykorzystajmy Dzień Ubogich, by stał się czasem wyciągania ręki do potrzebujących, czasem refleksji i treningu do codziennego świadectwa miłosierdzia w Kościele. Zachęcajmy wiernych do modlitwy i innych działań na rzecz osób potrzebujących we wspólnocie parafialnej.

My także ośmielamy się wyciągnąć rękę w imieniu ubogich.

Prosimy o przeprowadzenie w niedzielę 15 listopada 2020, po wszystkich mszach świętych, przykościelnej zbiórki do puszek na rzecz dzieł Caritas – na przygotowanie świątecznej pomocy dla ubogich i wsparcie osób samotnych i biednych w czasie pandemii.

Zgodnie z decyzją ks. abpa metropolity zbiórka ta odbywa się w miejsce nieprzeprowadzonej kwesty z Tygodniu Miłosierdzia w kwietniu br. W zbiórkę włączą się, w miarę możliwości wynikających z pandemii, wolontariusze Parafialnych Zespołów Caritas. Zebrane ofiary prosimy w całości przekazać do Caritas Archidiecezjalnej – w kasie Caritas lub na konto 21 1020 4795 0000 9302 0004 5757 z dopiskiem „Dzień Ubogich”. Pamiętajmy także o zapowiedzeniu zbiórki w najbliższą niedzielę.

Za pośrednictwem wielebnego Księdza pragniemy złożyć gorące podziękowania wszystkim ofiarodawcom, którzy podzielą się swoim dobrem wspomagając dzieła Caritas.

z Chrystusowym pozdrowieniem

DYREKTOR Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

voor

 1. Maciej Szmuc 

PKO BP S.A. II 0/Szczecin 21 1020 4795 0000 9302 0004 575

NIP 851-20-58-679, REGON 040011969