Ogłoszenia na niedzielę 34 Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

  1. Grupie Trzeciej za piękne przygotowanie naszego kościoła do liturgii serdecznie dziękuję w imieniu naszej wspólnoty.
  2. Za tydzień rozpoczynamy czas Adwentu.
  1. W tygodniu:

– w poniedziałek św. Cecylii

– w środę św. Andrzeja Dung Lac i Towarzyszy

————————————————-

Ks. Stanisław