Ogłoszenia na Niedzielę VI w ciągu roku

  1. Za piękne zadbanie  o nasz  kościół, Grupie Piątej w  imieniu naszej wspólnoty parafialnej bardzo dziękuję.
  2. Dziś 14 lutego za wstawiennictwem świętych Cyryla i Metodego patronów Europy, powierzamy panu Bogu nasz kontynent.
  3. Dzisiaj przypadają popularne walentynki. Módlmy się za zakochanych o Boże prowadzenie.
  4. W Środę Popielcową posypiemy głowy popiołem na znak rozpoczęcia Wielkiego Postu. W ten dzień nas katolików obowiązuje post ścisły. (praktyka postu powinna wiązać się  z doświadczeniem głodu (por. Flp 4,12), ofiarowanego Bogu z modlitwą w określonej intencji,  przy całkowitym lub częściowym ograniczeniu pokarmu. Osoby, które z racji stanu zdrowia lub  obowiązków zawodowych muszą spożyć jakiś posiłek w dni postu ścisłego, także powinni go  radykalnie ograniczyć, aby doświadczenie głodu móc ofiarować Bogu. Św. Tomasz z Akwinu  przypomina, że post w sensie ścisłym jest powstrzymaniem się od jedzenia i wiąże się  z doświadczeniem głodu (por. Summa Teologiczna II-II, q. 147).

Ofiara złożona Bogu z głodu podczas postu, niezależnie czy będzie podejmowana  we wszystkie piątki roku, czy tylko w Środę Popielcową i Wielki Piątek, nawiązuje do postu, który  jest przedstawiony już w Starym Testamencie: post Mojżesza (Wj 34,28), Saula (1 Sm 31,13),  Dawida (2 Sm 1,12), Abnera (2 Sm 3,35), Eliasza (1 Krl 19,8), Estery (Est 4,3), Judyty (Jdt

8,6-7), Tobiasza (Tb 12,8), Nehemiasza (Ne 1,4), Daniela (Dn 10,3), a także w Nowym  Testamencie: post Chrystusa (Łk 4,2) i post wspólnoty w Antiochii (Dz 14,23). Tematykę postu podejmowali pisarze chrześcijańscy i Ojcowie Kościoła, m.in.:  św. Justyn, Tertulian, Polikarp, Orygenes, św. Jan Chryzostom, św. Augustyn, św. Bazyli,  św. Piotr Chryzolog i św. Tomasz z Akwinu.

  1. Nabożeństwo drogi krzyżowej w piątek o 17.30. Po nabożeństwie Msza święta.
  2. Gorzkie żale w każdą niedzielę Wielkiego Postu o 17.30.
  3. Proszę przyjmijcie małą pomoc na Wielki Post – zdrapkę wielkopostną.
  4. Dziękuję za dzielenie się smacznym dobrem po Mszach świętych w  ubiegłym tygodniu.
  5. Dziękuję panu Przemkowi w pomocy przy przetarciu dróg do kościoła.

——————————————————

Ks. Stanisław