Ogłoszenia na uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

  1. Grupie VI za    ofiarowany czas i  siły   w sprzątaniu  naszego kościoła,  serdecznie dziękuję w imieniu naszej wspólnoty parafialnej.
  2. W czwartek po Mszy św. modlitwa medytacyjna w domu parafialnym.
  3. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Adwent.

———————————————–

Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie…

Ks. Stanisław