Ogłoszenia na niedzielę 23 zwykłą

1. Grupie Czwartej za piękne przygotowanie naszego kościoła do
liturgii serdecznie dziękuję w imieniu naszej wspólnoty.
2. W niedzielę Msza św. o 9.00 11.00 i 18.00.
3. Od poniedziałku codzienna Msza św. o 18.00.
4. W środę – święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.
5. W niedzielę, 12 września br., będziemy przeżywać uroczystość
Beatyfikacji Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa
Tysiąclecia i M. Elżbiety Róży Czackiej.

————————————

Ks. Stanisław