w Roku 2024

módl się tak, jakby wszystko zależało od Boga i pracuj tak, jakby wszystko zależało od ciebie

Nasza Wspólnota

Wspólnota parafialna, to miejsce budowania dobrych relacji z każdym, kto chce dobra, piękna i w prawdzie żyć w tej wspólnocie – naszej małej Ojczyźnie.

Także w Pobierowie wszystkie działania dla dobra ludzi, wspólnot rodzinnych, ziemi na której żyjemy, przyczyniają się do tworzenia wspólnoty.

Nasz Kościół

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Mt 11,28

Msze Święte:

Niedziela
godz.   7.00, 9.00, 11.00, 20.00

Poniedziałek – sobota
godz. 20.00
Sobota godz. 20.00 – Msza św. w liturgii niedzielnej

Aktualności

Ogłoszenia i intencje

Nadchodzące wydarzenia