Ogłoszenia na Niedzielę 30 zwykłą

1. Dziękuję w imieniu naszej wspólnoty parafialnej Grupie
Pierwszej za piękne przygotowanie naszego kościoła do liturgii niedzielnej.
2. Rada Rodziców przy naszej szkole w Pobierowie zaprasza
do zakupów stroików i chryzantem od środy do soboty od 10.00 do 16.00 przed budynkiem Ochotniczej Straży
Pożarnej w Pobierowie.

3. Trwamy na wspólnotowej modlitwie różańcowej. O 17.30 z biciem dzwonów w kościele
przed Jezusem w Eucharystii, ale i w naszych domach, o ile to możliwe,
spotykajmy się w tych dniach na wspólnej modlitwie
różańcowej.
Proszę pomódlmy się w tym tygodniu za siebie.
4. Za tydzień Uroczystość Wszystkich świętych, a w poniedziałek Wspomnienie Wszystkich Wiernych
Zmarłych.
Msze święte w te dni jak w niedzielę. Dołączcie do modlitwy w miarę swoich możliwości.
Z modlitwą chciałbym stanąć przy każdym grobie po Mszy świętej o 9.00.
Stan łaski, modlitwa i nawiedzenie cmentarza jest szansą na odpust za zmarłych.
Po każdej Mszy św. w tym tygodniu, a za tydzień przed każdą Mszą świętą jestem w konfesjonale.
Uważajmy na siebie i innych.
5. Przy obrazie Matki Bożej są kartki na wypominki.
6. W tym tygodniu – w środę świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

———————————–

Uzdrowienie Chorych . Módl się za nami!

Ks. Stanisław

DEKRET PENITENCJARII APOSTOLSKIEJ

 

W bieżącym roku, w aktualnych okolicznościach spowodowanych pandemią COVID-19,

odpusty zupełne dla wiernych zmarłych będzie można uzyskać przez cały listopad,
przy zmienionych warunkach i dostosowanych do sytuacji dziełach pobożnych, aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych.

Do niniejszej Penitencjarii Apostolskiej dotarło wiele próśb Świętych Pasterzy, aby w tym
roku, z powodu epidemii COVID-19, zmieniono pobożne dzieła w celu uzyskania odpustów
zupełnych dla dusz czyśćcowych, które można uzyskiwać zgodnie z normą „Wykazu
odpustów” (nad. 29, § 1). Dlatego Penitencjaria Apostolska, na mocy specjalnego polecenia
Jego Świątobliwości Papieża Franciszka, chętnie ustanawia i określa, że w tym roku, aby
uniknąć zgromadzeń, tam, gdzie są one zakazane:
a. Odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się, choćby tylko w myśli,
za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8
listopada, dla pożytku wiernych może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te,
dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone.
b. Odpust zupełny związany z dniem 2 listopada, ustanowiony na Wspomnienie wszystkich
wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają i odmawiają tam „Ojcze nasz” i
„Wierzę w Boga”, może być przeniesiony nie tylko na niedzielę poprzedzającą lub
następującą, albo na sam dzień Uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień
listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.
Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu,
na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych,
będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko łącząc się duchowo z tymi wiernymi, którzy
pobożnie nawiedzają miejsca święte, oraz wykluczając wszelkie przywiązanie do
jakiegokolwiek grzechu i mając intencję kiedy to tylko będzie możliwe spełnić trzy zwyczajne
warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna
i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych przed
obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z
oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne
modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu), albo jeśli podejmą medytacyjną lekturę jednego z
fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych, lub też jeśli wypełnią uczynki miłosierdzia
poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.
Aby ten dostęp do łaski Bożej, udzielanej władzą kluczy Kościoła, stawał się łatwiejszy ze
względu na miłosierdzie duszpasterskie, niniejsza Penitencjaria gorąco prosi, aby wszyscy
kapłani posiadający odpowiednie uprawnienia, oddali się z gorliwością i wielkodusznością
celebracji Sakramentu Pokuty
i udzielali Komunii Świętej chorym.
Niemniej, jeśli chodzi o warunki duchowe dla uzyskania odpustu zupełnego, nadal
obowiązują wcześniej wydane wskazania zawarte w „Nocie odnośnie sakramentu
pojednania w obecnej sytuacji pandemii”.
Wreszcie, ponieważ dusze czyścowe wspierane są wstawiennictwem wiernych, szczególnie
zaś miłą Bogu ofiarą ołtarza (por. Sob. Tryd. Sesja XXV, Dekret o czyśćcu), gorąco zaleca
się wszystkim kapłanom trzykrotne odprawianie Mszy św. w dniu Wspomnienia wszystkich
wiernych zmarłych, zgodnie z Konstytucją Apostolską „Incruentum Altaris”, wydaną przez
czcigodnej pamięci papieża Benedykta XV w dn. 10 sierpnia 1915 roku.
Niniejszy dekret jest ważny przez cały listopad. Bez względu na jakiekolwiek przeciwne
zarządzenia.
W Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, 22 października 2020 roku, we
wspomnienie św. Jana Pawła II.

Mauro Kard. Piacenza
Penitencjarz Większy

Ks. prał. Krzysztof Nykiel
Regens