Ogłoszenia na Niedzielę Wielkiego Postu

  1. Grupie VI za przygotowanie i posprzątanie naszego kościoła serdecznie dziękuję w imieniu naszej wspólnoty parafialnej.
  2. Pani Halince za wielkopostną i wiosenną dekoracje naszego kościoła bardzo dziękuję.
  3. W tym tygodniu pierwszy piątek miesiąca – spowiedź od 17.0.00 do 17.30 do drogi krzyżowej.
  4. W czwartek modlitwa medytacyjna w domu parafialnym po Mszy św.
  5. W piątek o 17.30. nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

O 19.30 droga krzyżowa w drodze do krzyża w Pustkowie (idziemy ulicą Piastowską, rozważamy tekst Edk z 2023 r.)

  1. W pierwszą sobotę miesiąca przyjdę do chorych. Proszę o informacje w zakrystii.

Przed świętami przyjdę 23 marca w sobotę przed Niedzielą Palmową

————————————————–

Jezu cichy i pokornego serca……

Ks. Stanisław

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

W ZWIĄZKU Z PROTESTAMI ROLNIKÓW

 

Wielu z nas doświadcza dzisiaj poczucia bliskości z polskimi rolnikami.

Jedni, dlatego, że jako członkowie ich rodzin przeżywają te same, co oni

emocje, w tym niepokój o przyszłość zawodową i los własnego

gospodarstwa. Inni, bo zdają sobie sprawę z wagi rolnictwa w systemie

wyżywienia ludności. Jeszcze inni, gdyż nie mogą w tych dniach

przejechać sprawnie przez miasto, czy też między miastami autostradą.

Warto jednak zastanowić nad przyczynami protestu rolników, które

mają miejsce w wielu krajach Unii Europejskiej. Generalnie mówi się o

niekontrolowanym napływie żywności z zagranicy, z którą polscy rolnicy

nie są w stanie konkurować cenowo. Z drugiej zaś, wskazuje się na unijną

politykę tzw. zielonego ładu, która w odczuciu rolników stawia sobie za

cel ograniczenie produkcji rolnej w Unii, lub niemal całkowitą jej

likwidację. Rolnicy w związku z tym czują się zagrożeni – także z uwagi

na zaciągnięte kredyty – perspektywą bankructwa i utraty swoich

gospodarstw, które są dorobkiem pracy całych pokoleń. Ich dramatyczne

położenie zasługuje na naszą uwagę i solidarność.

Rolnicy jednak nie są po prostu jedną z grup zawodowych, a produkcja

żywności jest czym innym niż produkcja np. samochodów. „Praca tych,

którzy uprawiają ziemię, poświęcając temu szczodrze czas i siły, stanowi

prawdziwe powołanie. Zasługuje na to, by być uznana i odpowiednio

dowartościowana, również w konkretnych decyzjach politycznych i

gospodarczych” – powiedział Ojciec Święty Franciszek. Chleb

uczestniczy poniekąd w sakralności ludzkiego życia, a zatem nie można

go traktować tylko jak towar. Potrzebny jest dostęp do zdrowej

żywności, produkowanej w odpowiednich warunkach, a jednocześnie

dostęp zapewniony w sposób stabilny, także w okresie

międzynarodowych kryzysów. Tymczasem, chociaż zboże przychodzi z

Ukrainy, to w znacznym stopniu nie jest ono zbożem wyprodukowanym

przez ukraińskich rolników indywidualnych, ale własnością zachodnich

konsorcjów, które w przemysłowej produkcji stosują środki chemiczne

niedopuszczalne w Unii Europejskiej.

Podstawą rolnictwa jest własność ziemi, polskiej ziemi. Ziemi, której nie

da się przenieść w inne miejsce, niczym oszczędności, które można

przetransferować do innego banku, choćby za granicą. W tym sensie

przez wieki wieś kojarzyła się także z obroną polskości. Od czasów

kosynierów mówiliśmy, iż rolnicy: „Żywią i bronią”. Mam świadomość,

że wraz z rozwojem technologii zmienia się sposób produkcji żywności i

zmienia się sposób funkcjonowania rolnictwa. Nie zmienia się jednak

fakt, że każdego dnia potrzebujemy pokarmu. Nie zmienia się również

fakt, że nie wolno nam przechodzić obojętnie obok dramatu rolników,

którym tak wiele zawdzięczamy.

Proszę wszystkich o modlitwę w intencji rolników i ich rodzin oraz w

intencji naszej Ojczyzny.

 

Warszawa, dnia 23 lutego 2024 roku.

 

✠ Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

Przewodniczący