Nie ma w życiu problemu, którego nie można rozwiązać za pomocą różańca

Nasza Wspólnota

Wspólnota parafialna, to miejsce budowania dobrych relacji z każdym, kto chce dobra, piękna i w prawdzie żyć w tej wspólnocie – naszej małej Ojczyźnie.

Także w Pobierowie wszystkie działania dla dobra ludzi, wspólnot rodzinnych, ziemi na której żyjemy, przyczyniają się do tworzenia wspólnoty.

Nasz Kościół

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Mt 11,28

Msze Święte:
w Niedziele:
godz.  9.00, 11.00, 18.00

Poniedziałek – sobota
godz. 18.00

Aktualności

6 września 2020 w niedzielę o 11.00 Ks. Zygmunt zaprasza wszystkich na Mszę św. dziękczynną za dar 60 lat kapłaństwa.

W kościele można zobaczyć zdjęcia ukazujące powstawanie naszej parafii i naszego kościoła. Przed obrazem Matki Bożej można się wpisać do księgi pamiątkowej: nasze „Dziękuję” dla księdza Zygmunta.

Nadchodzące wydarzenia