Nie ma w życiu problemu, którego nie można rozwiązać za pomocą różańca

Nasza Wspólnota

Wspólnota parafialna, to miejsce budowania dobrych relacji z każdym, kto chce dobra, piękna i w prawdzie żyć w tej wspólnocie – naszej małej Ojczyźnie.

Także w Pobierowie wszystkie działania dla dobra ludzi, wspólnot rodzinnych, ziemi na której żyjemy, przyczyniają się do tworzenia wspólnoty.

Nasz Kościół

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Mt 11,28

Msze Święte:
W Niedziele i święta:
godz. 7.00, 9.00, 11.00, 20.00

Poniedziałek – sobota
godz. 20.00

Aktualności

Pobierowo 18.05.2020 r.

My uczniowie, nauczyciele i rodzice Katolickiej Szkoły w Pobierowie im. Jana Pawła II, chcemy dać świadectwo   dla następnych pokoleń, o Janie Pawle II w setną rocznicę Jego urodzin.  Inspiracją był film: „Karol Wojtyła – nasz Papież” 100-lecie urodzin Jana Pawła II – biografia filmowa.( https://youtu.be/HHOX03Pmd5s)

Czytaj wypowiedzi

—————————————————————

Nadchodzące wydarzenia