Nie ma w życiu problemu, którego nie można rozwiązać za pomocą różańca

Nasz Kościół

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Mt 11,28

Msze Święte:
W Niedziele i święta:
godz. 9.00, 11.00, 18.00

W dni powszednie
godz. 18.00

Nasza Wspólnota

Wspólnota parafialna, to miejsce budowania dobrych relacji z każdym, kto chce dobra, piękna i w prawdzie żyć w tej wspólnocie – naszej małej Ojczyźnie.

Także w Pobierowie wszystkie działania dla dobra ludzi, wspólnot rodzinnych, ziemi na której żyjemy, przyczyniają się do tworzenia wspólnoty.

Osiągnięcia, cele,

Wszystkich, którzy idą albo chcieliby iść za Panem Jezusem zapraszamy do wspólnej drogi i budowania więzi braterskich.

© Copyright - Parafia Pobierowo, Powered by Elaboro.pl