Historia budowy Naszej Świątyni

ku pamięci, spisana przez ks. Zygmunta Wawszczaka