Ogłoszenia na Niedzielę V Wielkiego Postu 2020 r.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Co słychać po tamtej stronie ekranu?

Tutaj na górce w Pobierowie pamiętamy i serdecznie pozdrawiamy.

Ks. Zygmunt czuje się dobrze.

Dziękuję za promyki dobroci z waszej strony.

Przesyłam kopie dekretu naszego Księdza Arcybiskupa o przeżywaniu Mszy świętej w czasie epidemii. Proszę przeczytajcie.

Dbajcie o siebie, abyśmy kiedy przyjdzie czas mogli się spotkać i tu i tam.

 

Jesteśmy codziennie o 12.00 przed Jezusem Eucharystycznym na różańcu, a na koniec śpiewamy:…od powietrza, głodu…..Wybaw nas Panie. Proszę trwajmy w tej modlitwie razem. Kochani rodzice, dziadkowie o ile to możliwe, módlmy się razem z waszymi dziećmi i wnukami .

Codziennie o 18.00  za nas sprawujemy Eucharystię.

A o 21.00 kiedy biją dzwony stańmy na chwilę i zaśpiewajmy- wypowiedzmy apel Jasnogórski: Maryjo Królowo Polski jestem przy Tobie pamiętam, czuwam!  i modlitwę Pod Twą Obronę.  Błogosławię Wam w tym czasie.

Dziękuję za bardzo konkretną pomoc już udzieloną i za ręce i serce gotowe do pomocy.

————————

 1. Dodatkowa Msza święta w niedzielę o godzinie 7.00
 2. Za troskę w tym tygodniu o nasz kościół z kamienia i żywy Kościół , dziękuję w imieniu naszej wspólnoty.
 3. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątek o 18.00, a po niej Msza święta.
 4. Nabożeństwo Gorzkich Żali o 17.30 w każdą niedzielę Wielkiego Postu.
 5. W zakrystii jest woda święcona i świece Caritas wielkanocne.
 6. W Niedzielę Palmową, czyli Męki Pańskiej, poświęcimy palmy  zgodnie z tradycją. Osoby, które chciałyby mieć poświęcone palmy, a nie będą osobiście obecne na Mszy Świętej, mogą wcześniej przekazać palmy (imiennie podpisane) do kościoła, aby zostały poświęcone podczas głównej Mszy Świętej, a później mogą je odebrać.
 7. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.
 8. w tym tygodniu: w czwartek 15 rocznica śmierci Jana Pawła II

Św. Janie Pawle II módl się za nami!

————————

Ks. Stanisław

 

Andrzej Dzięga Arcybiskup Metropolita Szczecińsko-Kamieński

DEKRET o udzieleniu dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta do dnia 19 kwietnia 2020 r. 

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację zagrożenia zdrowotnego w naszej Ojczyźnie, uwzględniając zaostrzenie norm sanitarnych wprowadzone przez władze państwowe jak równie aktualne wskazania Prezydium KEP z dnia 21 marca br., na podstawie kan. 87 §1, w związku z kan. 1245 i 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, do dnia 19 kwietnia br. udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta dla wszystkich wiernych Archidiecezji oraz przebywających na jej terenie, z dodaniem jednak obowiązku pobożnego przeżycia Liturgii niedzielnej, transmitowanej regularnie dla chorych poprzez telewizję, radio lub Internet, a dla osób będących w dyspozycji duchowej (stan łaski uświęcającej lub szczery żal za grzechy, połączony z postanowieniem naprawy życia wg zasad wiary świętej) także z duchową Komunią świętą. Po tak przeżytej w domu Liturgii, proszę ponadto o modlitwę w intencjach Ojca Świętego Franciszka, Kościoła Powszechnego, w intencjach chorych, personelu medycznego, służb państwowych i wolontariuszy pomagających w walce z epidemią oraz o ustanie pandemii (np. Ojcze nasz …, Zdrowaś Maryjo …, Któryś za nas … lub inną modlitwę z modlitewnika).

Całą wspólnotę Ludu Bożego nad Odrą i Bałtykiem ogarniam modlitwą w tym szczególnym czasie domowych rekolekcji i osobistych oraz rodzinnych modlitw.

Na duchowe owoce tego czasu i pogłębienie wiary udzielam błogosławieństwa.

Arcybiskup Metropolita Szczecińsko-Kamieński 

Kanclerz Kurii

Intencje mszalne

Niedziela V Wielkiego Postu 29.03. 2020 r.

9.00   

11.00   za Parafian   

18.00  urodzinowa pani Gieni

 Poniedziałek  30.03.2020 r.

18.00 

 Wtorek  31.03.2020 r.

18.00  

 Środa 1.04.2020 r.

18.00

 Czwartek  2.04.2020 r.

18.00

Piątek   3.03.2020 r.

18.00

Sobota 4.03.2020 r.

18.00 + Zygmunt Holly

Ogłoszenia na Niedzielę IV Wielkiego Postu 2020 r.

„Nie lękaj się, tylko wierz”; te słowa Jezusa wypowiedziane do ojca
chorej dziewczynki, kieruje do Was Kochani w tych trudnych dniach.
Jesteśmy.
Czwarta niedziela Wielkiego Postu, to pierwsza niedziela wiosny.
Pszczoły u mojego taty w pasiece zaczęły przynosić
pyłek pokarm dla młodych pszczół. Mam nadzieję będzie dobry miód.
Przy domu parafialnym przyciąłem drzewa jabłoni. Będą jabłka.
Truskawki coraz większe. Już Was na nie w maju zapraszam.
Jesteśmy codziennie o 12.00 przed Jezusem Eucharystycznym na
różańcu, a na koniec śpiewamy:…od powietrza, głodu…..Wybaw nas
Panie.
Proszę trwajmy w tej modlitwie razem. Kochani rodzice,
dziadkowie o ile to możliwe, módlmy się razem z waszymi dziećmi i
wnukami .
Codziennie o 18.00 za nas sprawujemy Eucharystię.
Dziękuję za bardzo konkretną pomoc już udzieloną i za ręce i serce
gotowe do pomocy.

Dodatkowa Msza święta w niedzielę o godzinie 7.00
1. Za troskę w tym tygodniu o nasz kościół dziękuję w imieniu naszej
wspólnoty Grupie Szóstej.

2. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątek o 18.00, a po niej Msza
święta.
3. Nabożeństwo Gorzkich Żali o 17.30 w każdą niedzielę Wielkiego
Postu.
a. W tym tygodniu: we wtorek Narodowy Dzień Pamięci
Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką-
Narodowy Dzień Życia

:w środę Uroczystość Zwiastowania
Pańskiego- Dzień Świętości Życia

”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

Święci nasi Patronowie – módlcie się za nami!

Ks. Stanisław

Intencje mszalne

Niedziela IV Wielkiego Postu 22.03. 2020 r.
9.00
11.00 za Parafian
18.00 +Andrzej Maciejewski
Poniedziałek 23.03.2020 r.
18.00

Wtorek 24.03.2020 r.
18.00

Środa Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25.03.2020 r.
18.00

Czwartek 26.03.2020 r.
18.00

Piątek 27.03.2020 r.
18.00

Sobota 28.03.2020 r.
18.00

Ogłoszenia na Niedzielę III Wielkiego Postu 2020 r.

Serdecznie tą drogą pozdrawiam wszystkich. Dużo zdrowia. Jesteśmy z księdzem Zygmuntem na posterunku przed Panem Bogiem. Dbajcie o Siebie i o bliskich, bliźnich. Jeśli ktoś będzie z Was potrzebował pomocy, znacie telefon do parafii. Dziękuję za to, że usłyszałem  w tym tygodniu od Was, że gdybyśmy my kapłani potrzebowali pomocy możemy na nią liczyć.

Idziemy przez ten czas drogą wielkopostną, drogą krzyżową, która prowadzi ku zmartwychwstaniu.  Mam nadzieje, że i tak będzie z koronawirusem.

Każdego dnia o 12.00, kiedy  usłyszycie bijące dzwony zapraszam Was do wspólnej pobierowskiej modlitwy różańcowej w domu  lub  jeśli ktoś może przyjść w kościele przed Jezusem w Najświętszym Sakramencie. Pomódlmy się całym różańcem o oddalenie zarazy, o siły dla ratujących i o zdrowie.

Dodatkowa Msza święta w niedzielę o godzinie 7.00

 1. Za troskę w tym tygodniu o nasz kościół dziękuję w imieniu naszej wspólnoty Grupie Piątej.
 2. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątek o 18.00, a po niej Msza święta.
 3. Nabożeństwo Gorzkich Żali o 17.30 w każdą niedzielę Wielkiego Postu.
 4. W tym tygodniu: w czwartek Uroczystość św. Józefa.
 5. Zapowiedzi trzecie:

Dominik Majewski i Julia Łatwis proszą o naszą modlitwę.

 ————–

Boża Opatrzności – czuwaj nad nami!

Ks. Stanisław

 

DEKRET
o udzieleniu dyspensy
od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta
do dnia 29 marca 2020 r.

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację zagrożenia zdrowotnego w naszej Ojczyźnie, uwzględniając również zalecenia Rady Stałej KEP z dnia 12 marca br., na podstawie kan. 87 §1, w związku z kan. 1245 i 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam niniejszym dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta dla całej Archidiecezji, zgodnie z kryteriami ujętymi we wspomnianych zaleceniach Rady Stałej, z dodaniem jednak obowiązku pobożnego przeżycia Liturgii niedzielnej, transmitowanej regularnie dla chorych poprzez telewizję, radio lub Internet, a dla osób będących w dyspozycji duchowej (stan łaski uświęcającej lub szczery żal za grzechy, połączony z postanowieniem naprawy życia wg zasad wiary świętej) także z duchową Komunią świętą. Po tak przeżytej w domu Liturgii, proszę ponadto o modlitwę w intencjach Ojca Świętego Franciszka, Kościoła Powszechnego, oraz o pokój na świecie i w intencji naszej Ojczyzny (np. Ojcze nasz …, Zdrowaś Maryjo …, Któryś za nas … lub inną modlitwę z modlitewnika.

Całą wspólnotę Ludu Bożego nad Odrą i Bałtykiem ogarniam modlitwą w tym szczególnym czasie domowych rekolekcji i osobistych oraz rodzinnych modlitw.

Na duchowe owoce tego czasu i pogłębienie wiary udzielam błogosławieństwa.

/-/+ Arcybiskup Andrzej Dzięga   
Metropolita Szczecińsko-Kamieński

Szczecin, 13 marca 2020 roku

Niektóre transmisje Mszy świętych, dostępne w niedziele w środkach społecznego przekazu: o godz. 7.00 w TVP 1, o godz. 9.00 w Polskim Radiu – Program Pierwszy, o godz. 9.30 w Telewizji Trwam, o 13.00 w TV Polonia oraz transmisja internetowa na żywo z Jasnej Góry (http://jasnagora.pl/ lub przez https://episkopat.pl/)

Transmisja niedzielnej Mszy świętej z Bazyliki Katedralnej w Szczecinie jest dostępna na antenie Radia PLUS Szczecin 88,9MHz o godz. 12:00. Gorzkie Żale z Bazyliki Katedralnej będą transmitowane o godz. 17:15.

 

Intencje mszalne

Niedziela III Wielkiego Postu 15.03. 2020 r.
9.00 +Tadeusz Molski w 10. r. śm.
11.00 za Parafian
18.00 za Patryka o…….
Poniedziałek 16.03.2020 r.
18.00

Wtorek 17.03.2020 r.
18.00

Środa 18.03.2020 r.
18.00

Czwartek 19.03.2020 r.
18.00

Piątek 20.03.2020 r.
18.00

Sobota 21.03.2020 r.
18.00

Ogłoszenia na Niedzielę II Wielkiego Postu 2020 r.

 1. Za troskę w tym tygodniu o nasz kościół dziękuję w imieniu naszej wspólnoty Grupie Czwartej.
 2. W czwartek spotkanie Grupy medytacyjnej o 19.00 w domu parafialnym.
 3. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątek o 18.00, a po niej Msza święta.
  O 20.00 Droga Krzyżowa ulicami naszej miejscowości.
 1. Nabożeństwo Gorzkich Żali o 17.30 w każdą niedzielę Wielkiego Postu.
 2. Zapowiedzi drugie:

Dominik Majewski i Julia Łatwis proszą o naszą modlitwę.

 ——————————————

Boża Opatrzności – czuwaj nad nami!

Ks. Stanisław

Intencje mszalne

Niedziela II Wielkiego Postu 8.03. 2020 r.

9.00   + Mirosław Dąbrowski (10 r. śm.), Maria (mama)

11.00   za Parafian   

18.00  +Mariola

 Poniedziałek  9.03.2020 r.

18.00  +Lechowicz Rozalia

  Wtorek   10.03.2020 r.

18.00   +Lechowicz Rozalia

  Środa     11.03.2020 r.

18.00 +Padło Józef

  Czwartek  12.03.2020 r.

18.00  +Padło Józef

 Piątek   13.03.2020 r.

18.00 +Biały Jerzy

 Sobota 14.03.2020 r.

18.00

Ogłoszenia na Niedzielę I Wielkiego Postu 2020 r.

 1. Za troskę w tym tygodniu o nasz kościół dziękuję w imieniu naszej wspólnoty Grupie Trzeciej.
 2. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.

W pierwszy czwartek my kapłani szczególnie prosimy Was o modlitwę.

W pierwszy piątek chciałbym przypomnieć 12 obietnic Pana Jezusa jakie otrzymała św. Małgorzata Maria dla tych, którzy będą czcić Jego Serce.

Od 28 lutego w kinach można oglądać piękny film o kulcie Najświętszego Serca Pana Jezusa: Najświętsze Serce.

W pierwszą sobotę chcemy spełnić prośbę Matki Bożej w nabożeństwie pierwszej soboty.

Po Mszy świętej chorzy będą mogli przyjąć sakrament chorych.

 1. Nasiona dla Afryki. W imieniu sióstr misjonarek z Zambii, pragniemy serdecznie zaprosić do wzięcia udziału w VIII już edycji akcji :NASIONA DLA  Nasiona będą zbierane do końca marca w kościele i szkole.
 2. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątek o 18.00, a po niej Msza święta.

O 20.00 Droga Krzyżowa ulicami naszej miejscowości.

 1. Nabożeństwo Gorzkich Żali o 17.30 w każdą niedzielę Wielkiego Postu.
 2. Rodziców i młodzież z klasy ósmej, która przez ostatnie dwa lata przygotowywała się do sakramentu bierzmowania  proszę  o spotkanie dziś w niedzielę po Mszy  świętej o 18.00.
 3. W tym tygodniu :

– w środę święto Kazimierza Królewicza

 1. Zapowiedzi:

Dominik Majewski i Julia Łatwis proszą o naszą modlitwę.

 ——————————–

Proszę Was dbajmy o  naszą duszę i ciało !

Ks. Stanisław

 

Intencje mszalne

Niedziela I Wielkiego Postu 1.03. 2020 r.
9.00 + Józefa, Roman, Stefan Włodarczykowie
11.00 za Parafian
18.00 za Syna Oskara o uzdrowienie serca, nawrócenie i opiekę Matki Bożej
Poniedziałek 2.03.2020 r.
18.00 +Ćwik Janina

Wtorek 3.03.2020 r.
18.00 +Ćwik Janina

Środa święto Kazimierza Królewicza 4.03.2020 r.
18.00 +Zygmunt Holly

Czwartek 5.03.2020 r.
18.00 +Biały Jerzy

Piątek 6.03.2020 r.
18.00 +Janusz w dniu urodzin
Sobota 7.03.2020 r.

18.00 +Biały Jerzy