Nasi Kapłani

Światu potrzeba kapłanów, bo światu potrzeba Chrystusa.
Jan Paweł II