Ogłoszenia na Niedzielę 5 Wielkanocną

Dziękuję za wszelkie dobro z okazji imienin księdza Zygmunta i moich. Bardzo.

Ksiądz Zygmunt przeniósł uroczystość dziękczynienia za 60 lat kapłaństwa – planowaną na 31 maja – na czas jak powiedział „kiedy będziemy chodzić bez maseczek i bez ograniczeń każdy będzie mógł przyjść do kościoła”.

  1. Trwamy każdego dnia na modlitwie o 12.00 i Eucharystii o 18.00.
  2. W tym tygodniu przed Mszą św. o 18.00 wyśpiewujemy naszą miłość do Matki Bożej w nabożeństwie majowym.
  3. Dziękuję w imieniu naszej wspólnoty Grupie Pierwszej za piękne zadbanie o nasz kościół .

W tym tygodniu wspominamy:

– w poniedziałek Św. Floriana

– w środę  wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Fatimy

– w czwartek święto św. Macieja Apostoła

– w sobotę św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika , Patrona Polski

 

 

Modlitwa o dobry humor- święty Tomasz Morus

Panie, obdarz mnie dobrym trawieniem,
a również czymś, co mógłbym strawić.
Daj mi zdrowie ciała i dobry humor,
by móc je zachować.

Daj mi, Panie, duszę prostą, która potrafi
uznać za skarb wszystko, co jest dobre
i która nie zlęknie się widokiem zła,
ale raczej znajdzie sposób,
by doprowadzić wszystko na swoje miejsce.

Daj mi duszę, która nie zazna nudy,
zrzędzenia, westchnień, lamentów
i nie pozwól, bym zbytnio martwił się zawalidrogą,
która nazywa się „ja”.

Daj mi, Panie, poczucie humoru.
Udziel mi łaski zrozumienia żartu,
by odkryć w życiu trochę radości
i by móc użyczyć jej innym.

Amen.

—————————

Ks. Stanisław

 

71-459 Szczecin, dnia 7 maja 2020 r. ul. Papieża Pawła VI nr 4, tel. +48/91-45-42-292 fax +48/91-45-36-908

Znak: B1 – 11/2020

Andrzej Dzięga Arcybiskup Metropolita Szczecińsko-Kamieński

DEKRET o udzieleniu dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta do dnia 30 czerwca 2020 r. 

Biorąc pod uwagę ciągle trwający stan epidemii w naszej Ojczyźnie, uwzględniając nadal obowiązujące normy sanitarne wprowadzone przez władze państwowe jak równie wskazania Prezydium KEP z dnia 21 marca br., na podstawie kan. 87 §1, w związku z kan. 1245 i 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, do dnia 30 czerwca br. udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta dla tych wszystkich wiernych Archidiecezji oraz przebywających na jej terenie, którzy w obawie o własne bezpieczeństwo odczuwają zagrożenie zdrowia swojego oraz najbliższych, z dodaniem jednak obowiązku pobożnego przeżycia Liturgii niedzielnej, transmitowanej regularnie poprzez telewizję, radio lub Internet, a dla osób będących w dyspozycji duchowej (stan łaski uświęcającej lub szczery żal za grzechy, połączony z postanowieniem naprawy życia wg zasad wiary świętej) także z duchową Komunią świętą. Po tak przeżytej w domu Liturgii, proszę ponadto o modlitwę w intencjach Ojca Świętego Franciszka, Kościoła Powszechnego, w intencjach chorych, personelu medycznego, służb państwowych i wolontariuszy pomagających w walce z epidemią oraz o ustanie pandemii (np. Ojcze nasz …, Zdrowaś Maryjo … lub inną modlitwę z modlitewnika).

Całą wspólnotę Ludu Bożego nad Odrą i Bałtykiem ogarniam modlitwą w tym szczególnym czasie.

Na duchowe owoce tego czasu i pogłębienie wiary udzielam błogosławieństwa.

Arcybiskup Metropolita Szczecińsko-Kamieński 

Kanclerz Kurii