Zaproszenie do Grupy Medytacji Chrześcijańskiej

Grupa Medytacji Chrześcijańskiej zaprasza wszystkich zainteresowanych modlitwą kontemplacyjną
na spotkania w Pobierowie w kościele w październiku     w czwartek dnia  14.10. i 28.20.2021 r. godz. 18.45 ( po Mszy św.)

Ta dawna forma modlitwy chrześcijańskiej, zakorzeniona w Ewangelii i listach św. Pawła, praktykowana była
przez Jana Kasjana i Ojców i Matki Pustyni w III-IV wieku.

W Medytacji, nazywanej często modlitwą serca
szukamy Boga w ciszy i spokoju, poza naszą myślą i słowem. Jej celem jest urzeczywistnienie wezwania psalmisty:
Zatrzymajcie się  i we Mnie uznajcie Boga
            /Psalm46,11/
Medytacja trwa około 60 min /2x25min./.

Kontakt:  ks. Stanisław